گروه محصولات
تشک تشک 90*200 طبی - فنری Avion مدل مجستی Majesty Average rating: 4.57156883430275, based on 89 reviews from $3970000.0000 to $3970000.0000

تشک 90*200 طبی - فنری Avion مدل مجستی Majestyخلاصه:

تشک طبی - فنری ، فنر میکرو-بونل ، الیاف طبیعی ، اسفنج فشرده طبیعی ، سوپاپ هوا ، لایه نمدی گارانتی 3 ساله ارتفاع 22 cm

قیمت برای شما 3,970,000 تومان

تشک 90*200 طبی - فنری Avion مدل مجستی Majesty
تشک طبی - فنری ، فنر میکرو-بونل ، الیاف طبیعی ، اسفنج فشرده طبیعی ، سوپاپ هوا ، لایه نمدی
گارانتی 3 ساله
ارتفاع 22 cm
ارسال نظر

>