طرح رز (Rose) ژاگارد
طرح رمانس (Romans) ژاگارد
طرح چهارخانه (Checked) ژاگارد
طرح کنزو (Kenzo) ژاگارد
طرح کوبیسم (Cubism) لمه
طرح حلزونی (Spiral) لمه
طرح موج (Wave) ژاگارد
طرح کریستال (Crystal) ژاگارد
طرح فانتزی (Fantasy) لنین
طرح لوور (Louvre) لنین
حاشیه دار مینا (ساتن پنبه)
حاشیه دارکتیبه (ساتن پنبه)
حاشیه دار ترمه (ساتن پنبه)
طرح اسکیپ (Scape) ساتن
طرح ارکیده (ساتن)
طرح رزالین (ژاگارد پلی استر پنبه)
ساتن ساده رنگی
طرح ویونا (Viona)
طرح نقشین
طرح رانر میوه